Kalite, İSG & Çevre ve Müşteri Memnuniyeti Politikası

Sektörümüzün vermiş olduğu bilinçle, günümüz şartlarında  her türlü teknolojiyi kullanarak ürettiğimiz ürünleri  zamanında   teslim etmek.    Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.     Faaliyetlerimiz dolayısıyla sorumlusu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uymak.     İş yaptığımız kurumlarda sağladığımız güvenin, büyük bir sermaye olduğunun bilincinde olmak ve bu sermayeyi her geçen gün arttırmak.      Tüm çalışanlarımıza gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini  tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek.     Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirmek.    Tüm faaliyetlerimiz kapsamında , geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek,canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak.      Müşteri, Personel ve diğer ilgili taraflardan şikayet vb. bilgileri değerlendirerek zamanında ve doğru bir şekilde gidermek ve Kalite,İSG&Çevre,Müşteri Memnuniyeti  Yönetim Sistemleri standartlarından taviz vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamaktır.      GENEL MÜDÜR MEHMET OĞUZ ÖZCAN 03/01/2019

Markalarımız

  • polyfix
  • dupol
  • respofix
  • polylam
  • repsomelt
  • repsonol